menu>
Ostatnie wypowiedzi na forum
23 października 2017, poniedziałek, Imieniny obchodzą:

Aktualności

25 Wrz 2017

Wielkie cięcie

Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu w Kościanie kontrakt o ponad 40 procent niższy od dotychczasowego. To bardzo zła wiadomość dla chorych dzieci, rodziców i personelu.

   W budynku dawnego żłobka od 27 lat rehabilitowane są niepełnosprawne dzieci. Kościańska placówka była pionierem w świadczeniu takich usług w Wielkopolsce.  Na kościańskich wzorcach tworzono podobne ośrodki w Lesznie, Rawiczu, Górze. Żaden z nich nie zapewnia jednak tak kompleksowej opieki jak Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, który od roku 1998 działa jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Podmiotem założycielskim ZOZ-u jest miasto Kościan.

    - Przez lata nasz ośrodek narzucał standardy w rehabilitacji dzieci. Jesteśmy placówką szkoleniową dla wielu uczelni – mówi Agata Michalkiewicz, dyrektor SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. - Mamy podpisanych pięć umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których największym był do tej pory kontrakt na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

    Kościański Ośrodek od 10 lat dysponował największym kontraktem w tym zakresie w Wielkopolsce. Na początku tego roku miesięczny kontrakt opiewał na ponad 106 tysięcy złotych, a po czerwcowym aneksie NFZ zwiększył go do kwoty 108 tysięcy. Tym większe zdziwienie wywołały wyniki ogłoszonego w lipcu konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Okazało się, że po zmianie kryteriów podziału środków, Kościan może otrzymać jedynie 58 procent dotychczasowej kwoty. Nowy kontrakt wejdzie w życie z początkiem października.

    - Oznacza to umniejszenie wartości miesięcznego kontraktu o 45.127 złotych, co stanowi spadek o blisko 42 procent – mówi Agata Michalkiewicz. - Tak drastyczne zmniejszenie kontraktu niesie ryzyko utraty płynności i zmusza nas do ograniczenia świadczeń i redukcji zatrudnienia.

Aby wszystkim było lepiej...

    Skąd tak drastyczne cięcie? Zmiany w dysponowaniu środkami mają z jednej strony związek z wprowadzeniem sieci szpitali, z drugiej z podziałem kontraktu na subregiony. Wcześniej usługi te kontraktowano w skali województwa. Obecnie konkursy są organizowane w skali subregionów obejmujących obszary pięciu byłych województw. Przy takiej analizie podziału środków wyszło, że subregion leszczyński, do którego należy Kościan, otrzymywał ponad 34% wszystkich dostępnych w województwie pieniędzy, a subregiony kaliski i pilski zaledwie 2%.

    NFZ postanowił zlikwidować te dysproporcje i zwiększyć nakłady w subregionach, w których dostęp do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego był bardzo mały. Aby ktoś dostał więcej - trzeba komuś zabrać. I tak Kościan stracił blisko połowę kontraktu.

    - Zmiana struktury podziału środków nie ma na celu ograniczania działalności Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, a jedynie prawidłowe rozdystrybuowanie dostępu do tak specyficznych świadczeń – wyjaśnia w piśmie do burmistrza Kościana Hanna Philips, zastępca dyrektora do spraw medycznych Wielkopolskiego Oddziału NFZ, i dodaje że środki zaplanowane na powiat kościański są wyższe niż wynikałoby to z podziału uwzględniającego liczbę ludności.

    Nowy sposób dzielenia pieniędzy ma zapewnić rozproszenie usług rehabilitacyjnych na obszarze całego województwa. Aby w Pile i Koninie leczono więcej dzieci, ograniczony zostanie dostęp do usług w Kościanie. Jednym się poprawi, drugim pogorszy.

Cięcia

    NFZ podnosi, że koszt leczenia jednego pacjenta w Kościanie wynosił w ubiegłym roku 207 procent średniej wartości leczenia w województwie. Wynika to z tego, że pacjenci w Kościanie otrzymują rocznie więcej świadczeń rehabilitacyjnych niż pacjenci innych placówek. Po obcięciu kontraktu to się zmieni. Jak bardzo?

    - Do tej pory Ośrodek generował zysk, dzięki któremu mogliśmy się rozwijać. Z pięciu kontraktów, jakie realizujemy, dwa zostały zmniejszone niemal o połowę. Oznacza to, że rok zamkniemy stratą finansową. Aby zmieścić się w środkach, które otrzymamy będziemy musieli ograniczyć liczbę świadczeń i zredukować zatrudnienie – mówi dyrektor Michalkiewicz.

    Ze wstępnych wyliczeń wynika, że liczba pacjentów objętych rehabilitacją zmniejszy się miesięcznie z 240 do 123. Kolejka oczekujących pacjentów wydłuży się z 6 do 10 miesięcy i to przy założeniu niezapisywania nowych. Redukcja zatrudnienia wiąże się z utratą wysoko wyspecjalizowanej kadry.

    - Szacujemy, że od nowego roku będziemy musieli zwolnić sześć osób. Cztery z nich pracują na etatach, dwie na podstawie umów cywilnoprawnych – mówi dyrektor Ośrodka. - Zwolnienia obejmą osoby, które nie świadczą usług medycznych.

    Obecnie w ośrodku na etatach pracuje 27 osób, a 17 na podstawie umów cywilnoprawnych.

Starania

    Gdy Ośrodek poznał w lipcu nowe zasady podziału środków poinformował o tym burmistrza Kościana Michała Jurgę i przewodniczącego rady Piotra Ruszkiewicza.

    - Panowie bardzo aktywnie włączyli się w starania o zwiększenie wartości kontraktu – mówi  Agata Michalkiewicz. - Wystosowali pisma w tej sprawie do pana wojewody i pani dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Czujemy wsparcie samorządu, który cały czas poszukuje sposobów na to, jak zaradzić problemowi, przed którym stanęliśmy.

    O kłopotach poinformowano także Dorotę Słowińską – przedstawicielkę wojewody w Radzie Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego. Dyrekcja udała się do poseł Joanny Lichockiej i posła Bartłomieja Wróblewskiego. Wszyscy obiecali przyjrzeć się sprawie.

    Aktywnie działają także rodzice z funkcjonującej przy Ośrodku grupy wsparcia, śląc prośby o nieograniczanie kontraktu. Ich list najpełniej opisuje społeczne skutki nadchodzących zmian.

    (…) Obawiamy się ograniczania działalności Ośrodka i w końcu zlikwidowania opieki dziennej i rehabilitacji dla najmłodszych – czytamy w liście rodziców do przedstawiciela wojewody w Radzie Społecznej Ośrodka. - Nasze dzieci nie mówią, nie chodzą, nie siedzą, nie widzą. Są brzydkie, hałaśliwe, ciężkie, spastyczne lub wiotkie. Trzeba je karmić, nosić, przewijać i myć. (…) Są niewinne i niesprawiedliwie pokrzywdzone przez los.

    Są chore, a razem z nimi chorują i cierpią całe rodziny. (…) Rehabilitacja usprawniająca daje nadzieję, że wady zostaną cofnięte, a przynajmniej zatrzymane.

    Możliwość oddania dziecka na kilka godzin pod profesjonalną opiekę zaufanych ludzi, to wytchnienie dla rodziców, czas na załatwienie spraw, powrót do normalności.

    Pobyt w placówce jest dla dzieci bardzo ważny. Jest to ich codzienna praca, rozrywka, obowiązek. Są to sprawy, które je uczłowieczają, organizują im życie. Każda czynność związana z wyjazdem: ubranie, czesanie, oczekiwanie na samochód, kontakt z dziećmi i dorosłymi innymi niż rodzice, zajęcia z nauczycielami, masaż, ćwiczenia, uroczysta wigilia, czy Dzień Dziecka są dla naszych pociech bezcenne, są ich całym życiem i rozwijają je.
    Ośrodek spełnia ważną rolę w życiu miasta. Pełni misję głęboko ludzką, dającą świadectwo społeczeństwa demokratycznego, wrażliwego. Poza tym jest jedynym miejscem w Kościanie, gdzie dzieci z głębokim upośledzeniem mogą przebywać. Nasze dzieci nie nadają się do świetlic socjoterapeutycznych, nie dla nich są warsztaty terapii zajęciowej. Są zbyt chore, mają zbyt wiele deficytów. W Ośrodku mają najlepsze sprawdzone warunki. (…)

    Prosimy o działania skutkujące zapewnieniem Ośrodkowi środków finansowych z NFZ, by mógł dalej spełniać swoją bezcenną rolę w społeczeństwie (...)

    - Czy te prośby pomogą? Chciałabym. Cały czas szukamy sposobu na ograniczenie negatywnych skutków mniejszego kontraktu. Na razie pewne jest tylko to, że ich nie unikniemy – mówi dyrektor Michalkiewicz.
    Trudno odmówić racjonalności nowym zasadom podziału pieniędzy, które mają zapewnić dostęp do rehabilitacji dzieciom z rejonów, w których takich usług brakuje. Trudniej pogodzić się z pomysłem ograniczania opieki w miejscach, w których takie usługi świadczono wzorcowo.

    Do tematu będziemy powracać.

Paweł Sałacki

Gazeta Kościańska 37/2017

Powrót
Oceń artykuł: 0 0

Komentarze (21) zobacz

  • 4 (6)

  kościaniak, w dniu 27-09-2017 10:33:49 napisał:

  Kolejne MEGA pomysły PiSowskiej bandy. Ile jeszcze paranoicznich pomysłów musi wejść w życie, by naród się zbuntował? Jak można niszczyć coś, co jest dobre i działa znakomicie? Potwierdzeniem tego jest wzorowanie się innych na kościańskiej placówce. Jak można z perspektywy urzędniczego stołka, nie znając realiów, decydować o czyimś być albo nie być? A może miasto mogłoby się dorzucić do funkcjonowania placówki, skoro jest jej założycielem?

  odpowiedz

  • 0 (0)

  Anonim, w dniu 27-09-2017 12:21:40 napisał:

  Zgodnie z prawem nie może dorzucić na świadczenie tych zadań :(

  odpowiedz

  • 0 (0)

  kościaniak, w dniu 27-09-2017 12:52:35 napisał:

  A to nie wiedziałem, dzięki za informacje :) Czyli pozostaje mieć nadzieje, że apele władz miasta, dyrekcji placówki coś pomogą. Może posłowie, wybierani po to by pomagać społeczeństwu, będą w stanie skutecznie interweniować.

  odpowiedz

  • 1 (1)

  pacjent ośrodka od ponad dwudziestu lat, w dniu 28-09-2017 19:57:12 napisał:

  paranoja z tym kontraktem rozumiem wyrównanie szans , ale taka decyzja jest kretyńska i może spowodować zniszczenie tego ośrodka który postawia na nogi pacjentów z głębokimi urazami, niepełnosprawnościami. ja jestem pacjentem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, nie chodziłem samodzielnie, miałem problem z równowagą i stabilnym chodzeniem i prostowaniem nóg. przez lata ćwiczeń w tym ośrodku wyleczono mnie do tego stopnia, że poruszam się o kulach i samodzielnie , i wielu jest takich pacjentów, ten ośrodek stał się przysłowiowym ,, drugim domem'', więc takie zachowanie nfz jest głupie, idiotyczne itp słowa

  odpowiedz

  • 0 (2)

  r2r, w dniu 02-10-2017 13:24:03 napisał:

  Dzisiaj stawiam pytanie. Kiedy zostanie ośrodek sprywatyzowany, kto będzie właścicielem, kto dyrektorem ?

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 1 (5)

  Pacjent, w dniu 03-10-2017 19:31:26 napisał:

  Ośrodek nie zostanie sprywatyzowany ponieważ zabrania tego nowa ustawa o działalności leczniczej. To pierwsza kwestia. Druga jaki wpływ ma dyrektor szpitala, ośrodka, przechodni czy lekarz pracujący w swojej poradni na wielkość kontraktu? To co daje NFZ albo bierzesz albo nie, to co proponuje NFZ albo się godzisz albo nie. Tyle w temacie.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 1 (1)

  Piechu Pyr@, w dniu 05-10-2017 22:02:14 napisał:

  Brawo PiSs brawo "dobra" zmiana! Może od razu lepiej popełnić eutanazję. Brak słów. Ręce same opadają

  odpowiedz

  • -1 (1)

  Pacjent 56, w dniu 09-10-2017 22:36:31 napisał:

  Witam jestem pacjetem od 15 lat pracownicy tego ośrodka są naprawdę wspaniali, życzliwi, uśmiechnięci, wykwalifikowani chociaż od roku im się przyglądam i zauważyłem że dzieje się tam coś nie dobrego, złego pracują ponad siły, chodzą smutni, wystraszeni, znerwicowani czy ktoś wie co tam się dzieje, dlaczego tak jest?

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe.

STOP HEJTOWI - PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ ANONIMOWY!
Jeśli zamierzasz kogoś bezpodstawnie pomówić, wiedz, że osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo zgłoszenia tego faktu policji, której portal jest zobligowany wydać
numer ip Twojego komputera: 54.81.45.122

dodaj komentarz

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!

Złap aktualne okazje z Kościana i okolic na superokazje.net !

PŁYTA GIPSOWA NORGIPS ZIELONA WODOODPORNA
31zł sztukaPLN 24zł sztukaPLN
EKOGROSZEK kl.22
PRYZMAT 570PLN
Promocja
ZOBACZ MENU >>>
ZOBACZ MENU >>>

Ogłoszenia drobne www.ogloszenia.koscian.net

zobacz wszystkie