menu>
Ostatnie wypowiedzi na forum
29 kwietnia 2017, sobota, Imieniny obchodzą:

Aktualności

23 grudnia 2016

Rozliczanie pit online ze stratą podatkową

Strata podatkowa występuje wówczas, gdy przychód z jakiegoś źródła jest niższy niż poniesione koszty. Nie osiągamy wtedy dochodu i nie płacimy podatku dochodowego. W rocznej deklaracji PIT wykazujemy stratę.

Roczne deklaracje podatkowe możemy złożyć w formie papierowej albo elektronicznej. Niezależnie od tego, w jakiej formie rozliczymy pity, w rozliczeniu  rocznym umieszczamy informację o stracie, jeśli takowa wynika z rozliczeń roku podatkowego

Rozliczanie pit online może ułatwić nam wykazanie straty oraz rozliczenie strat z lat ubiegłych. Obowiązują tu bowiem reguły, które nie zawsze są znane podatnikowi. Rozliczanie pit online zwalnia nas z konieczności zaznajamiania się z przepisami podatkowymi, obowiązującymi limitami odliczenia straty itd. Programy internetowe do rozliczania pit online wykonają potrzebne wyliczenia za nas.

Straty możemy odliczać tylko w latach  i w wysokościach, na które pozwala dochód wypracowany ze źródła w którym powstała strata. W latach, kiedy nie osiągniemy dochodu nie będziemy mieli możliwości odliczenia strat z lat ubiegłych. Jeżeli w kolejnych latach podatkowych ponosimy straty,  możemy je sumować i odliczać w latach następnych.

Stratę wykazuje się za cały rok, a nie za poszczególne miesiące. Odliczenia straty możemy dokonywać przez okres kolejnych pięciu lat, jeśli pozwoli nam na to wysokość dochodów. Obowiązuje też zasada ograniczenia wysokości jednorazowego (w jednym roku) odliczenia do kwoty  nieprzekraczającej 50% całkowitej wysokości straty. Stratę można więc rozliczyć najszybciej w ciągu  2 lat (dwa razy po 50%), a najdłużej przez 5 lat, jeśli odliczać będziemy mniejsze kwoty, nieprzekraczające 50%. W sytuacji, gdy dochody podatnika nie pozwolą na odliczenie całej straty w ciągu pięciu lat przy zachowaniu zasady odliczania 50% w jednym roku, strata ta nie będzie mogła być rozliczona w latach późniejszych.

Należy przestrzegać jeszcze jednej zasady, a mianowicie strata może być odliczona wyłącznie w ramach tego samego źródła, w którym wystąpiła. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione są rodzaje źródeł przychodów. Podatnik może uzyskiwać przychody z  kilku różnych źródeł. Jedne źródła mogą być zyskowne, a inne przynosić straty. Nie można jednak łączyć różnych źródeł przychodu ani w zakresie poniesionych kosztów, jak i zysku czy straty. W ramach  jednego źródła przychodów mogą występować różne sposoby zarobkowania,  w związku z czym może powstać problemem z rozliczeniem straty nawet w ramach danego źródła. Rozliczanie pit online może ułatwić nam właściwe zakwalifikowanie straty.


Straty można odliczać jedynie z własnych dochodów. Niemożliwe jest rozliczenie straty z dochodów współmałżonka. Straty małżonków traktowane są odrębnie.

 

Strata podatkowa występuje wówczas, gdy przychód z jakiegoś źródła jest niższy niż poniesione koszty. Nie osiągamy wtedy dochodu i nie płacimy podatku dochodowego. W rocznej deklaracji PIT wykazujemy stratę.


Roczne deklaracje podatkowe możemy złożyć w formie papierowej albo elektronicznej. Niezależnie od tego, w jakiej formie rozliczymy pity, w rozliczeniu  rocznym umieszczamy informację o stracie, jeśli takowa wynika z rozliczeń roku podatkowego

Rozliczanie pit online może ułatwić nam wykazanie straty oraz rozliczenie strat z lat ubiegłych. Obowiązują tu bowiem reguły, które nie zawsze są znane podatnikowi. Rozliczanie pit online zwalnia nas z konieczności zaznajamiania się z przepisami podatkowymi, obowiązującymi limitami odliczenia straty itd. Programy internetowe do rozliczania pit online wykonają potrzebne wyliczenia za nas.

Straty możemy odliczać tylko w latach  i w wysokościach, na które pozwala dochód wypracowany ze źródła w którym powstała strata. W latach, kiedy nie osiągniemy dochodu nie będziemy mieli możliwości odliczenia strat z lat ubiegłych. Jeżeli w kolejnych latach podatkowych ponosimy straty,  możemy je sumować i odliczać w latach następnych.

Stratę wykazuje się za cały rok, a nie za poszczególne miesiące. Odliczenia straty możemy dokonywać przez okres kolejnych pięciu lat, jeśli pozwoli nam na to wysokość dochodów. Obowiązuje też zasada ograniczenia wysokości jednorazowego (w jednym roku) odliczenia do kwoty  nieprzekraczającej 50% całkowitej wysokości straty. Stratę można więc rozliczyć najszybciej w ciągu  2 lat (dwa razy po 50%), a najdłużej przez 5 lat, jeśli odliczać będziemy mniejsze kwoty, nieprzekraczające 50%. W sytuacji, gdy dochody podatnika nie pozwolą na odliczenie całej straty w ciągu pięciu lat przy zachowaniu zasady odliczania 50% w jednym roku, strata ta nie będzie mogła być rozliczona w latach późniejszych.

Należy przestrzegać jeszcze jednej zasady, a mianowicie strata może być odliczona wyłącznie w ramach tego samego źródła, w którym wystąpiła. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione są rodzaje źródeł przychodów. Podatnik może uzyskiwać przychody z  kilku różnych źródeł. Jedne źródła mogą być zyskowne, a inne przynosić straty. Nie można jednak łączyć różnych źródeł przychodu ani w zakresie poniesionych kosztów, jak i zysku czy straty. W ramach  jednego źródła przychodów mogą występować różne sposoby zarobkowania,  w związku z czym może powstać problemem z rozliczeniem straty nawet w ramach danego źródła. Rozliczanie pit online może ułatwić nam właściwe zakwalifikowanie straty.


Straty można odliczać jedynie z własnych dochodów. Niemożliwe jest rozliczenie straty z dochodów współmałżonka. Straty małżonków traktowane są odrębnie.

Powrót

Złap aktualne okazje z Kościana i okolic na superokazje.net !

WĘGIEL ORZECH SPECJAŁ PL. SUPER PRODUKT !
PRYZMAT 765PLN
MIAŁ Z GROSZKIEM ≤23MJ - DUSZYŃSKI
DUSZYŃSKI 500zł/tonaPLN
Napoje Tymbark 1l
1,99PLN
Węgiel Workowany, Suchy, Czysty - Polecamy
Jaja kl M szt 10
4,00PLN
Kamień granitowy żółty 8/32
PRYZMAT 260 zł/tonaPLN

Ogłoszenia drobne www.ogloszenia.koscian.net

zobacz wszystkie